Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Prelegenci

Zaproszenie

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w trzeciej edycji Forum Dobrych Praktyk, którego tematyka została w tym roku poszerzona o dobre praktyki dydaktyczne stosowane nie tylko w nauczaniu zdalnym, ale i stacjonarnym. Mamy nadzieję wspólnie z Państwem zbudować Bazę Dobrych Praktyk Dydaktycznych, która będzie służyła naszej uczelni do upowszechniania najlepszych rozwiązań podnoszących jakość kształcenia. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 czerwca 2023.

Zgłaszane propozycje powinny spełniać definicję dobrej praktyki przyjętą w projekcie Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

Za dobrą praktykę w obszarze dydaktyki uważa się działanie, które:

 1. przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia (uczenia się i nauczania),
 2. jest ponadstandardowe i zawiera nowe, zmodyfikowane lub inaczej zastosowane rozwiązania, odpowiadające na zidentyfikowane potrzeby,
 3. zostało skutecznie i trwale wdrożone, jest powtarzalne i każdorazowo doprowadza do osiągnięcia założonych celów,
 4. jest realistyczne i efektywne oraz możliwe do zastosowania na innych uczelniach/na innych kierunkach studiów/na innych zajęciach/w innych grupach studentów,
 5. nie narusza norm i obyczajów akademickich

i zostało podjęte w zakresie:

 • programów nauczania,
 • metodyki uczenia,
 • organizacji studiów,
 • wsparcia studentów w procesie uczenia się,
 • doskonalenia kompetencji dydaktycznych wykładowców,
 • dostosowania infrastruktury do potrzeb dydaktycznych,
 • kształcenia w języku obcym,
 • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wymagania formalne

 1.  Do udziału w Forum Dobrych Praktyk zapraszamy pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. 
 2. Osoby zainteresowane wystąpieniem podczas Forum Dobrych Praktyk prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Informacje w nim zawarte pozwolą nam na lepsze zrozumienie szczegółowej tematyki zgłaszanych wystąpień, ułożenie spójnego i logicznego programu FDP oraz ułatwienie prac nad Bazą Dobrych Praktyk, która dostępna będzie dla wszystkich zainteresowanych dydaktyków z Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Ze względu na to, że wydarzenie jest częścią projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, konieczne będzie wypełnienie – poza poniższym formularzem – również dokumentów projektowych. Informacje o sposobie wypełnienia dokumentów prześlemy drogą mailową.
 4. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 15 minut.
 5. Podczas wystąpienia będzie można korzystać z materiałów dodatkowych (prezentacji – max. 7 slajdów, zestawu max. 7 linków zewnętrznych etc.).

Zgłoszenie propozycji wystąpienia

  Metryczka dobrej praktyki

  Dziedzina/y nauki:

  Poziom kształcenia, na którym dobra praktyka jest stosowana:

  * Dobra praktyka dotyczy:

  Opis dobrej praktyki

  Osoba zgłaszająca dobrą praktykę

  * Status Osoby zgłaszającej/Autora:

  Zgody i oświadczenia