Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Prelegenci

Zaproszenie

Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy wszystkich praktyków, prowadzących zajęcia online na Uniwersytecie Warszawskim. Zarówno doświadczonych wykładowców, jak i początkujących dydaktyków czy doktorantów, którzy chcieliby podzielić się doświadczeniami zgromadzonymi przez ostatni rok nauczania on-line. Jakie tematy nas interesują?

  • Success Stories: przykłady nowatorskich rozwiązań i przetestowanych trików, które ułatwiają przekazywanie wiedzy i budowanie umiejętności.
  • Case Studies dotyczące prowadzenia udanych zajęć e-learningowych w formatach tradycyjnie kojarzonych tylko z zajęciami stacjonarnymi: np. laboratoriów, warsztatów praktycznych, etc.
  • Społeczny aspekt edukacji online: metody komunikowania się ze studentami, sposoby na wspieranie relacji wewnątrz grup zajęciowych, angażowanie i aktywizowanie uczestników zajęć .
  • Przykłady innowacyjnego zastosowania narzędzi cyfrowych w nauczaniu online: funkcjonalności platform Kampus; narzędzi oferowanych przez Google czy MS Teams, aplikacji takich jak Kahoot, Mentimeter, etc. 
  • Korzyści z łączenia różnych form synchronicznych i asynchronicznych w nauczaniu online.

Wymagania formalne

Forum Dobrych Praktyk jest wydarzeniem wewnątrzuniwersyteckim, do udziału w którym zapraszamy pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. W przypadku dużego zainteresowania udziałem osób spoza społeczności UW weźmiemy pod uwagę rozszerzenie formuły podczas następnej edycji wydarzenia.

Osoby zainteresowane wystąpieniem podczas Forum Dobrych Praktyk prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Przygotowaliśmy szczegółową ankietę, w której prosimy zarówno o podanie technicznych informacji dotyczących zajęć (jednostka, w której prowadzone były zajęcia, liczba godzin, format, etc.) jak i informacji opisowych, dotyczących przebiegu zajęć i stosowanych rozwiązań oraz osiągniętych efektów. Informacje te pozwolą nam na lepsze zrozumienie szczegółowej tematyki zgłaszanych wystąpień, ułożenie spójnego i logicznego programu FDP oraz rozpoczęcie prac nad wewnętrznym Katalogiem Dobrych Praktyk, który dostępny będzie dla wszystkich zainteresowanych dydaktyków z Uniwersytetu Warszawskiego.

Przypominamy, że czas wystąpienia nie będzie mógł przekroczyć 10 minut!

Podczas wystąpienia można będzie korzystać z materiałów dodatkowych (prezentacji – max. 5 slajdów, zestawu max. 5 linków zewnętrznych etc.). 

Termin przesyłania zgłoszeń już minął.